برنامه جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی    در روز چهار شنبه دوم اسفند ماه ماه

جلسه دفاع  از پایان نامه  خانم سحرعاصی گراکویی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی    به راهنمایی خانم دکتر شیری    و داوری اساتید خانم دکتر حسن پور و آقای دکتر مرتضوی   روزچهار شنبه مورخ دوم اسفند ماه از ساعت دو و ربع  در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

جلسه دفاع  از پایان نامه  خانم مریم ازادی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی    به راهنمایی خانم دکتر شیری    و داوری اساتید خانم دکتر حسن پور و آقای دکتر مرتضوی   روزچهار شنبه مورخ دوم اسفند ماه از ساعت پانزده  در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.