برای اطلاع از کلاس هایی که بدلیل نداشتن حدنصاب یا عدم حضور استاد ( با اعلام قبلی استاد )برگزار نخواهند شد می توانید از روز قبل به گروههای اطلاع رسانی دانشگاه در پیام رسان هاو یا بخش اخبار در صفحه اول سامانه آموزشی مراجعه نمایید

برای اطلاع از کلاس هایی که بدلیل نداشتن حدنصاب یا عدم حضور استاد برگزار نخواهند شد می توانید از روز قبل به گروههای اطلاع رسانی دانشگاه در پیام رسان هاو یا بخش اخبار در صفحه اول سامانه آموزشی مراجعه نمایی

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.