الزام دانشجویان برای دريافت و به همراه داشتن کارت شرکت در آزمون دارای شماره صندلی برای حضور در امتحانات پایان ترم

دانشجویان می بایست برای حضور درجلسات آزمون پایان ترم کارت شرکت در آزمون که در ان شماره صندلی برای هر ازمون درج شده را دريافت و در جلسات امتحان همراه داشته باشند

نحوه  دریافت کارت  شرکت در آزمون

 از روزپنجشنبه 14 دی  ماه1402 جهت دريافت کارت شرکت در آزمون ،بعد از ورود به پروفايل خود از گزينه امکانات ،زير گروه کارت ورود به جلسه آزمون را انتخاب و کارت شرکت در آزمون را پرینت بگیرید و دقت کنید تمام دروس انتخابی شما در کارت مشاهده و برای تمام دروس تاریخ و ساعت امتحان و شماره صندلی مشخص شده باشد .در صورت  مشاهده هر نوع مغایرت سریعا به کارشناسان آموزش  مراجعه نمایید

در صورت مواجهه با پیام  وضعیت شما بدهکار می باشد می بایست با مراجعه به امور مالی  نسبت به تعیین تلیف  بدهی خود اقدام کنید

 همراه داشتن کارت در تمام آزمون ها الزامی است

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.