اطلاعیه های مهم واحدهای درسی و امور کلاس ها

درس متون فقه (1) رشته حقوق از هفته آینده به جای روز های یکشنبه اعلام شده قبلی در روز های سه شنبه از ساعت 15 با استاد آقای فلاح گر برگزار خواهد شد

کلاس های  زیر در تاریخ  5  شنبه یازدهم   اسفند ماه تشکیل نخواهند شد

1-         تمامی کلاس های استاد  خانم  دکتر آنت   رشته مدیریت  ورزشی

2-      تمامی کلاس های استاد  خانم  دکتر سلیمی    رشته مدیریت  ورزشی

3-      تمامی کلاس های استاد  خانم  دکتر ناصرزاده    رشته  ایمنی صنعتی

4-      تمامی کلاس های استاد  آقای کاکاوند    رشته ایمنی صنعتی

سایر کلاس های  این روز مطابق برنامه  برگزار خواهند شد

بجز کلاس بیوشیمی و تغذیه ورزشی   ..ساعت 17 کلیه کلاس های روز سه شنبه 9 اسفند ماه برگزار خواهند شد ضمنا کلاس های اعلامی برای   استاد فتوحی  در رشته طراحی صنعتی در روزهای سه شنبه برگزار نمی شود و روز و ساعت جدید این کلاس ها متعاقبا اعلام خواهند شد       

اعلام کلاس هایی  که در تاریخ دوشنبه  8  اسفند ماه تشکیل نخواهند شد

**کلاس های  زیر بدلیل نداشتن حدنصاب دانشجو در تاریخ دوشنبه  8  اسفند ماه تشکیل نخواهند شد ( تکلیف این کلاس ها بعد از حذف و اضافه  در تاریخ 11 اسفند اعلام خواهد شد )

1-هندسه  1                                استاد ……           ساعت  14

2- بهایابی ( حسابداری صنعتی ) 1   استاد آقای اصغری    ساعت 16:30

3- حسابداری ابزار و عقود    استاد خانم دکتر منجم    ساعت 15:30

4- مدیریت سرمایه گذاری  استاد خانم دکتر منجم    ساعت 17:30

5-پروژه طراحی 6  استاد خانم دکتر عظیمی ساعت 8

6–زبان تخصصی مدیریت  1 و 2 استاد خانم  نجفی  ساعت 8 صبح

سایر کلاس های  این روز مطابق برنامه  برگزار خواهند شد

زمان شروع کلاس تربیت بدنی (1) بعد از حذف و اضافه بوده و متعاقبا اعلام خواهد شد

کلاس های  زیر بدلیل نداشتن حدنصاب تشکیل در تاریخ یکشنبه  7  اسفند ماه تشکیل نخواهند شد ( تکلیف این کلاس ها بعد از حذف و اضافه  در تاریخ 11 اسفند اعلام خواهد شد )

1-حسابرسی  یک  استاد خانم رمضانی   ساعت 8 صبح

2-سازمان های پولی و مالی استاد خانم  نجفی  ساعت 8 صبح

3-اخلاق حرفه ای در مدیریت    استادآقای  آذری    ساعت 10:30صبح

4-مدیریت منابع انسانی   استاد خانم صیرفی     ساعت 14

5– مالیاتی  (2) استاد  اقای  عطیفه    ساعت16:30

-6- متون فقه (1)فقه معاملات   استاد …… ساعت16:30

زمان شروع کلاس تربیت بدنی (1) بعد از حذف و اضافه بوده و متعاقبا اعلام خواهد شد

***ضمنا  بنا به اعلام استاد  خانم چرخچیان کلاس های ایشان نیز در رور یکشنبه 7  اسفند برگزار نخواهند شد

سایر کلاس های  این روز مطابق برنامه  برگزار خواهند شد

کلاس های  زیر بدلیل نداشتن حدنصاب تشکیل در تاریخ  5  شنبه چهارم  اسفند ماه تشکیل نخواهند شد

  1. تمامی کلاس های استاد خانم  دکتر آنت   رشته مدیریت  ورزشی
  2. تمامی کلاس های استاد خانم  دکتر سلیمی    رشته مدیریت  ورزشی
  3. تمامی کلاس های استاد خانم  دکتر ناصرزاده    رشته  ایمنی صنعتی
  4. تمامی کلاس های استاد آقای کاکاوند    رشته ایمنی صنعتی
  5. کلاس  استاد آقای دکتر حمیدی    رشته   روانشناسی

سایر کلاس های  این روز مطابق برنامه  برگزار خواهند شد


کلاس های  زیر بدلیل نداشتن حدنصاب تشکیل در تاریخ سه  شنبه   دوم  اسفند ماه تشکیل نخواهند شد

  1. روش تحقیق   استاد خانم صیرفی    ساعت 14
  2. پروژه طراحی صنعتی 8(بیونیک)  استاد فتوحی  ساعت 14
  3. بیوشیمی و تغذیه ورزشی   استاد ……ساعت 17
  4. متون فقه (2)   استاد دکتر حق شناس    ساعت  14      

زمان شروع کلاس تربیت بدنی (1) بعد از حذف و اضافه بوده و متعاقبا اعلام خواهد شد

سایر کلاس های  این روز مطابق برنامه  برگزار خواهند شد

بنا به اعلام اساتید مربوطه کلاس های زیر فردا یکم اسفند ماه برگزار نخواهند شد کلیه کلاس های خانم دکتر عنایتی (گروه حقوق) کلاس خانم مافی ( گروه طراحی صنعتی )

هم چنین کلاس های  زیر بدلیل نداشتن حدنصاب تشکیل در تاریخ دو شنبه    اول اسفند ماه ماه تشکیل نخواهند شد

1-پروژه طراحی 6  استاد خانم دکتر عظیمی ساعت 8

2-زبان تخصصی مدیریت  1 و 2 استاد خانم  نجفی  ساعت 8 صبح

3-آیین دادرسی کیفری 2  استاد خانم صادقپور    ساعت 10 صبح

4-حسابداری ابزار و عقود    استاد خانم دکتر منجم    ساعت 15:30

5-کیفر شناسی     استاد آقای مجتبوی  ساعت 16

6-  بهایابی (صنعتی ) 1   استاد آقای اصغری    ساعت 16:30

7-مواد و روش های ساخت (1)   استاد خانم پیر جماعت

8-معادلات دیفرانسیل  استاد آقای طالشی   ساعت 17:30

9- مدیریت سرمایه گذاری  استاد خانم دکتر منجم    ساعت 17:30

سایر کلاس های  این روز مطابق برنامه  برگزار خواهند شد

زمان شروع کلاس تربیت بدنی (1) بعد از حذف و اضافه بوده و متعاقبا اعلام خواهد شد

کلاس های  زیر بدلیل نداشتن حدنصاب تشکیل در تاریخ یکشنبه  30 بهمن ماه تشکیل نخواهند شد

1-حسابرسی  یک  استاد خانم رمضانی   ساعت 8 صبح

2-سازمان های پولی و مالی استاد خانم  نجفی  ساعت 8 صبح

3-اخلاق حرفه ای در مدیریت    استادآقای  آذری    ساعت 10:30صبح

4- پژوهش عملیاتی دو   استاد خانم چرخچیان   ساعت 14

5-مدیریت منابع انسانی   استاد خانم صیرفی     ساعت 14

6- متون فقه (1)   استاد…..   ساعت 16:30

7-حسابداری مالیاتی   استاد  اقای  عطیفه    ساعت16:30

سایر کلاس های  این روز مطابق برنامه  برگزار خواهند شد

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس های اساتید ذیل در روز پنجشنبه 27 بهمن برگزار نخواهند شد خانم دکتر امینیان ( گروه تربیت بدنی) خانم دکتر آنت (گروه تربیت بدنی) خانم دکتر سلیمی (گروه تربیت بدنی) اقای دکتر دوستی (گروه روانشناسی ) خانم حسینی نیا (گروه روانشناسی) اقای دکتر حمیدی (گروه روانشناسی) دکتر ناصرزاده ( گروه ایمنی ) اقای کاکاوند(گروه ایمنی )

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.