اعلام کلاس هایی که در روز دوشنبه 17مهر ماه برگزار نخواهند شد

کلاس های زیر بدلیل  نداشتن حد نصاب  تشکیل   در روز دوشنبه 17  مهر ماه برگزار نخواهند شد

  1. کلیه  کلاس های ریاضی  استاد حمیدی
  2. اندیشه اسلامی یک ساعت 16 اساتید گروه
  3. آمار و کاربرد آن در مدیریت 2(آمارکاربردی 2-آمار و احتمالات ) استاد طالشی
  4. حسابداری پیشرفته یک   استاد اصغری
  5. اصول ارزیابی مهارت حرکتی   اساتید گروه

سایر کلاس های روزهای دوشنبه   مطابق برنامه برگزار خواهند شد

کلاس های استاد جعفری  هم بنا به اعلام خودشان در روز 17 مهر برگزار نخواهند شد

ضمنا  دروس زیر مربوط به روز دوشنبه حذف گردیده اند  و دانشجویانی که در این گروهها ثبت نام نموده اند باید نسبت به حذف درس و انتخاب درس جایگزین در حذف و اضافه اقدام نمایند

1-ریاضی  مقدماتی    دوشنبه 8 صبح

2-اصول ارزیابی مهارتهای حرکتی      دوشنبه   17  عصر

3- اندیشه اسلامی 1    دوشنبه  16 عصر

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.