اعلام کلاس هایی که در روز دوشنبه 10 مهر ماه برگزار نخواهند شد

 قابل توجه  دانشجویان محترم

کلاس های زیر بدلیل  نداشتن حد نصاب  تشکیل   در روز دوشنبه 10  مهر ماه برگزار نخواهند شد

  1. کلیه  کلاس های ریاضی  استاد حمیدی
  2. مبانی سازمان و مدیریت  (مدیریت عمومی  – اصول مدیریت ) اساتید گروه
  3. اندیشه اسلامی یک ساعت 16 اساتید گروه
  4. آمار و کاربرد آن در مدیریت 2(آمارکاربردی 2-آمار و احتمالات ) استاد طالشی
  5. حسابداری پیشرفته یک   استاد اصغری
  6. اصول ارزیابی مهارت حرکتی   اساتید گروه

کلاس های زیر در روز دوشنبه 10  مهر ماه برگزار نخواهند شد

1-بیوشیمی و متابولیسم ورزشی (بیوشیمی و تغذیه ورزشی  اساتید گروه

2- روانشناسی سالمندی  اساتید گروه

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.