اعلام روز و ساعت برگزاری دودرس اخلاق اسلامی و انقلاب اسلامی در ترم تابستان …..

کلاس اخلاق اسلامی روزهای پنجشنبه از ساعت 14 با استاد توفیقی برگزار و اولین جلسه این کلاس پنجشنبه 19 مرداد خواهد شد کلاس ریشه های انقلاب اسلامی روزهای پنجشنبه از ساعت 10 با استاد طاهری برگزار و اولین جلسه این کلاس پنجشنبه 26 مرداد خواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.