اعلام دروس حذف شده

واحد های درسی  ذیل    حذف گردیده اند و دانشجویانی که این دروس را اخذ نموده بودند باید در زمان حذف و اضافه واحد را حذف و واحد دیگری اخذ نمایند

1-     متون فقه (1)     چهارشنبه ساعت  11

2-     حسابرسی (1)   چهارشنبه ساعت 10:30

3-ریاضی  مقدماتی    دوشنبه ساعت 8 صبح

4-اصول ارزیابی مهارتهای حرکتی      دوشنبه   ساعت 17  عصر

5- اندیشه اسلامی 1    دوشنبه  ساعت 16 عصر

6-سیستم های اطلاعاتی در ورزش    5 شنبه  ساعت 13

7-حقوق جزا اختصاصی یک        5 شنبه ساعت 16:308-کیفر شناسی    5 شنبه  ساعت

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.