index2

اطلاعیه  مهم در خصو ص  زمان برگزاری ازمون های لغو شده (بدلیل شرایط  جوی) 25 و 26 دی  …..

کلیه  ازمون های برگزار نشده روز یکشنبه 25 دی ماه در روز  یکشنبه 16 بهمن ماه راس ساعت 13 برگزار خواهند شد

کلیه  ازمون های برگزار نشده روز دوشنبه 26 دی ماه در روز  دو شنبه 17 بهمن ماه در همان ساعات اعلامی در کارت  ازمون  برگزار خواهند شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.