0201

اطلاعیه مهم برای دانشجویان کارشناسی حقوق /مهندسی صنایع / طراحی صنعتی / علوم ورزشی

کلاس حقوق مدنی ۷  رشته حقوق در  روز های چهارشنبه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷  با استاد رجب زاده برگزار خواهد شد درس هندسه یک  روزهای دوشنبه از ساعت ۹ تا۱۱ با استاد خانم دکتر عظیمی برگزار خواهد شد درس زبان تخصصی صنایع  روزهای ۴شنبه از ساعت ۱۵ تا۱۶:۳۰ با استاد خانم دکتر عظیمی  برگزار خواهد شد کلاس اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی رشته علوم ورزشی از روزپنجشنبه 24 فروردین با استاد خانم دکترآنت برگزار خواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.