index2

ادامه برگزاری امتحانات پایان نیمسال از روز سه شنبه27 دی ماه ۱۴۰۱ بطور حضوری و مطابق برنامه

بدینوسیله به اطلاع استادان ودانشجویان گرامی می رساند ادامه امتحانات پایان نیمسال تحصیلی جاری از روز سه شنبه مورخ 27 دی ماه ۱۴۰۱ بطور حضوری برگزار خواهند شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.