اعلام کلاس هایی که در روز 5شنبه 13 مهر ماه برگزار نخواهند شد

کلاس های زیر بدلیل  نداشتن حد نصاب  تشکیل   در روز پنجشنبه 13  مهر ماه برگزار نخواهند شد

  1. اصول و ارزیابی تغذیه     اساتید گروه  ساعت 17
  2. حقوق جزای اختصاصی 1     خانم دکتر عنایتی    ساعت  16:30
  3. کیفر شناسی                       خانم دکتر عنایتی    ساعت  18
  4. سیستم های اطلاعاتی           خانم دکتر سلیمی     ساعت 13

کلاس های زیر در روز روز پنجشنبه 13  مهر ماه برگزار نخواهند شد

  1. آسیب شناسی  ورزشی     اساتید گروه ساعت 8:30

 کلیه   کلاس های خانم دکتر  سلیمی     بنا به اعلام استاد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.