راهنمای ثبت موضوع پایان نامه و همانندجویی

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد جهت ثبت موضوع پایان نامه و همانند جویی پروپوزال خود لازم است دو فایل راهنمای زیر را دانلود و به دقت مطالعه نمایند.

راهنمای ثبت موضوع

راهنمای همانند جویی