ادامه مطلب

موسسه آموزش عالی علامه قزوینی در مقطع کارشناسی در رشته های زیر بدون کنکور دانشجو می پذیرد:

مهلت ثبت نام

از روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ تا روز چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹ می باشد.